Genel Bakış

Genel Bakış

Kovid-19 pandemisi, çok yönlü aksiyonların, uluslararası işbirliğinin ve küresel dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ortak çıkarlar ve kazan-kazan büyüme temeline dayanan Türkiye-Afrika stratejik ortaklığı ise bu dönemde dahi güçlü şekilde devam etmiştir.

Türkiye’nin Afrika ile tarihi ve kültürel bağları yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’nin kaydettiği hızlı ekonomik büyüme sayesinde Afrika ile olan ilişkiler daha da güçlenmiştir. 2003 yılında Türkiye, Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi stratejisini uygulamaya başladığından bu yana da kıta ile olan ticaret hacmi 2019 yılında 22,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

Kovid-19 pandemisinden önce, Afrika kıtası ülkelerinin dünyadaki en yüksek ekonomik büyüme oranlarını göstermesi bekleniyordu. Türkiye’nin de kıta ülkeleriyle olan ticaret ve yatırım ilişkileri de güçlenerek artmaktaydı. Ancak kovid-19 pandemisi iş ortamını ve dinamiklerini değiştirdi.

Olumsuz göstergelere rağmen, Afrika ülkeleri, daha önce çeşitli bulaşıcı hastalıklarla mücadelede edinmiş oldukları tecrübe sayesinde, öncü sağlık hizmetlerini sağlamak, devam eden projeleri desteklemek ve ekonomilerini ayakta tutmak için gerekli önlemleri almıştır. Türkiye’nin bu süreçteki yaklaşımı ise toplum sağlığını en iyi şekilde korumak ve bunun yanında işleri askıya almamak, ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak üzerine olmuştur.

Sanayileşme ve altyapı yatırımları ekonomik toparlanmayı hızlandırma, istihdam yaratma, yoksulluğu azaltma, kazançlı yatırımları canlandırma ve aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, Afrika ve Türkiye altyapı, enerji, üretim, tarım, ulaşım ve lojistik gibi sektörlerde, güvenlik, verimlilik ve üretkenlik kılavuzlarından yararlanabilirler.

Mevcut krizin etkilerini hafifletmek ve ekonomilerin dayanıklılığını artırmak için, ticaret, yatırım ve teşviklere ihtiyaç duyulmasından yola çıkarak, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ilk defa sanal ortamda gerçekleştirileceğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Forum, Türkiye ve Afrika’dan kamu ve özel sektörün seçkin temsilcilerine açık alan sağlayarak, geniş çaplı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve kalkınma adına, özel sektörü desteklemek ve yenilikçi kamu-özel sektör işbirliklerini çoğaltmak için ortak tecrübeler ışığında atılacak adımları tartışmaya açacaktır.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Özel Sanal Yayını, 2021 yılının Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu öncesinde derinlemesine bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Online etkinlik sonrası elde edilecek öneri ve tavsiyeler, 2021 yılı Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan oturumları ve görüşmeleri zenginleştirecek, sürdürülebilir ve kazan-kazan esasına dayalı ilişkiler için sağlam bir zemin hazırlayacaktır.

Forumun temel amacı, Afrika ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri analiz etmek, Türkiye’nin Afrika yatırımlarına olan yaklaşımını değerlendirmek, ilgili iş çevrelerinin birbirleriyle etkileşimini artırarak Türk yatırımcılar, Afrika Birliği (AU) ve bölgesel ekonomik topluluklar arasında bir diyalog başlatmak ve böylece Türkiye ve Afrika arasındaki yatırım ilişkilerini güçlendirmektir. Forum ayrıca, daha yüksek refah seviyesine sahip, birleşik ve ekonomik olarak bağımsız bir Afrika için sosyal, ekonomik ve politik bir dönüşüm programı olan “Gündem 2063” kapsamında ortaya konmuş hedeflerin altını çizmeyi amaçlamaktadır.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği işbirliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Özel Sanal Yayını, önemli bir bilgi kaynağı ve network ortamı oluşturarak, Türk ve Afrikalı iş çevrelerine tanışma, etkileşimde bulunma, mevcut kriz ortamında uygulanabilecek iş modellerini masaya yatırma, ekonomileri canlandırma stratejilerini tartışma ve Kovid-19 sonrası döneme dair uygun çözümler bulma açısından önemli fırsatlar sunacaktır.

Sanal ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek etkinlikte iş dünyasının gündemindeki konulara ilişkin paneller, üst düzey konuşmacılar, sağlanacak teknolojik altyapı ile görüntülü iş görüşmeleri, proje sunumları, broşürler ve sunumlar içeren ülkelere ait sanal masalar ve indirilebilir ürün ve hizmet katalogları içeren sanal sergiler sizleri bekliyor.