Paneller

Paneller

Panel: “Türkiye-Afrika Ortaklığı: Kovid-19 Sonrası Ekonomik İyileşme Süreci”

Tarih: 8 Ekim 2020, Perşembe
Saat: 14:15-15:30 (GMT+3)

Koronavirüs (COVID-19) salgını, tüm dünyadaki yiyecek ve içecek endüstrisinin tedarik zincirine zarar verdi. Salgından en çok etkilenenler, gıda ithalatına bağlı ve salgının tüm etkilerine maruz kalan ekonomik olarak zayıf olan ülkelerdir.

Hizmet sektöründen teknoloji, enerji, imalat, inşaat, tarım ve kayıt dışı ekonomiye kadar birçok alanı negatif etkileyen COVID-19, finansmana erişimde ve sermaye akışında yaşanan zorluklar ile birleşerek mevcut durumun daha da kötüye gitmesine sebep oldu.

COVID-19 sonrası dönem, birçok sektör ve iş kolu için bir iyileşme dönemi olacaktır. Bu dönem birçok Afrika ülkesi için ise kendi kendine yetebilme adına önemli bir dönüm noktası olacaktır.

Kendi tüketicisine tedarikçi ve ürün sağlamak için Afrika’nın daha fazla yatırıma ve finansal kaynağa ihtiyacı bulunmaktadır. Büyük kayıt dışı ekonomiye sahip ülkeler bu salgından daha çok zarar gördü. Bu zararı ve kaybın derecesini ölçmekte ve bunun olumsuz sebeplerini ortadan kaldırmak için uygulanacak teşvik paketlerinin belirlenmesinde de zorluklar yaşanmaktadır.

Türkiye Afrika’nın önemli ticaret ortaklarından biri olmasının yanı sıra en çok iş yaratan yabancı yatırımcılar arasında yer almaktadır. Bunun yansıra sanayi, müteahhitlik ve diğer iş kollarında kıtanın kalkınması için önemli bir deneyim ve bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Kıtada faaliyet gösteren Türk firmaları, kıtanın sürdürülebilir kalkınması için hayata geçirilmesinde fayda görülen projeler için yeni ve etkili bir finansal yaklaşımlar üzerinde çalışmaktadır.

Türkiye-Afrika Forumu, finansmana erişimi ve finansal büyümeyi hızlandırmak için etkili sinerjiler, finansal kanallar ve bilgili, yenilikçi çözümler yaratarak ekonomik ve finansal sektörleri yeniden harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Böylece özellikle kırılgan ve kayıt dışı ekonomisi olan ülkeler için güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme için stratejik alanlara odaklanarak beyin fırtınası yapmayı hedeflemektedir.

Panel: "Türkiye’nin COVID-19 Yaklaşımı ve Afrika ile Sağlık Ortaklığı"

Tarih: 8 Ekim 2020, Perşembe
Saat: 15:45-17:00 (GMT+3)

Koronavirüs (COVID-19) salgını, birçok ülkede halihazırda aşırı yüklenilmiş olan halk sağlığı sistemlerine, işgücü ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine sürdürülebilir yatırım için güçlü ihtiyacı vurgulamaktadır.

Afrika’nın geçmiş tecrübesi ve tekrarlayan bulaşıcı hastalıklarla sürekli mücadelesi, ülkelerin küresel eğilimlerle ilgili gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmuştur. Bölgesel ve çok taraflı finans kurumları, sağlık hizmeti sağlamak ve sağlık projelerinin devamını desteklemek için kredi sağladılar.

Öte yandan Türkiye güçlü sağlık sistemi ve tecrübesiyle vakalarını kontrol etmede ve iyileşme oranını artırmada başarılı olmuştur. Türkiye'nin bu salgını minimum hasarla atlatması bekleniyor. Ayrıca, bu küresel sağlık krizi sırasında, Türkiye sadece hükümetin değil, aynı zamanda Afrika'da ikamet eden Türk özel sektörünün de ihtiyaç duyduğu tüm yardımı sağlamaya devam etmiştir.

Afrika ülkelerinin acil durum hazırlıklarını ve müdahalelerini iyileştirmek ve dayanıklı sağlık sistemleri inşa etmek için sağlık altyapısına ve yerli üretime yatırım her zamankinden daha önemli. Dijital sağlık teknolojisi, Afrika'daki COVID-19 salgınının yönetiminde ilgili paydaşlara gerekli izleme, test etme ve eğitim desteği sağlamak için de çok önemlidir.

Panel, Türkiye'nin COVID-19 yaklaşımının yanı sıra sağlık sistemlerini güçlendirmek için, ülkelerin karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapılabileceğini, Afrika'da sağlık hizmetlerine erişimi ve kalitesini iyileştirmeye yönelik çözümleri tartışmak için bir “Türkiye-Afrika Sağlık Sahası İşbirliği Platformu” oluşturmayı amaçlamaktadır.

  • Afrika'daki Başlıca Şirketlerin ve Distribütörlerin Zorlukları
  • Dijital Sağlık Yenilikleri
  • Sağlık Projeleri için Sermaye Arttırmak
  • Afrika Sağlık Hizmeti Altyapısına Yatırım Yapmak
  • Afrika Sağlık Koşullarında İş Yapmak
  • Afrika Sağlık Hizmetlerinin Geleceği

Söyleşi: “Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA)’nin Ticarete Etkileri & Sanayileşme

Tarih: 8 Ekim 2020, Perşembe
Saat: 17:30-18:00 (GMT +3)

COVID -19 ile mücadele kapsamında tüm dünya ülkeleri kendi kendine yetebilme ve yerel üretimin kapasitesinin artırılmasının önemini anladı. Bu süreçte, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması (AfCFTA) kıtanın entegrasyonu ve kıta içi ekonomik kapasitesinin artırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

AfCFTA, açık ekonomiye ve serbest ticaret anlaşmalarına karşı negatif görüşlerin artığı bir ortamda yeni işbirliği alanları sunmaktadır. Afrika’nın sürmekte olan kıtasal entegrasyonunu güçlendirerek Afrika Kıtasal serbest Ticaret Anlaşması, kişilerin, yatırımların, finansmanın, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanacağı b kıtasal tek bir pazar sunmaktadır.

Anlaşmadan en çok özel sektörün faydalanması beklenmektedir. Büyük ölçekli ekonomiye geçilmesi ile, ham ve ara maddeye erişimin kolaylaşması, Afrika içi ve yabancı yatırımların artması, daha büyük bir emek ve talep pazarının oluşturulması, bölgesel ve kıtasal değer zincirinin oluşturulması, Afrika pazarlarının dönüşümü ve teknoloji kullanımı ile üretimin artması ve mal ve hizmetlerin kolay dolaşımının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu panel ile anlaşmanın temel hükümlerini, anlaşmanın bağlamını ve temel prensiplerini ele alarak Türkiye gibi üçüncü ülkelere ve anlaşmanın Türk iş insanlarına etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Panel: “Yeni Normalde Yatırımlar Üzerine Beyin Fırtınası”

Tarih: 9 Ekim 2020, Cuma
Saat: 13:00-14:30 (GMT+3)

COVID-19 salgınının 2020'de küresel ekonominin ve pazarların üzerindeki olumsuz etkilerini, gelişmekte olan ülkelerin deneyiminden yola çıkarak bilim, teknoloji ve yeniliğin ekonomik ve sosyal kalkınmanın kriz anlarında temel itici gücün olduğunu göstermiştir.

Bu gerçeğe dayanarak, veriye dayalı teknolojilerle birleştirilen kurumsal ve organizasyonel yapıların değişim stratejilerini üretkenliği artırmaya, işletmeleri iyileştirmeye ve ülkelerin ekonomik büyümesini desteklemeye ve istihdam yaratmaya vazgeçilmez bir unsurudur. Bu doğrultuda başaralı olabilmek, operasyonel yönetim sistemlerinin daha iyi performansı, sürdürülebilir yatırım stratejilerinin ve araçlarının önemine derinlemesine panelde değinmesinde ve bahsedilmesinde gereken konuları arasındadır.

Panel: “Türkiye-Afrika Kadın Liderler Diyaloğu”

Tarih: 9 Ekim 2020, Cuma
Saat: 14:45-16:15 (GMT+3)

Hâlihazırda Afrika kıtasının nüfusu 1,3 milyar kişi ve bu nüfusun yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Bunun yanında Afrikalı kadınlar kıtada ekonomik aktivitelerin yüzde 62’sini oluşturmasının yanı sıra kendi işinin sahibi olanların yüzde 58’i de kadınlardan oluşuyor. Diğer yandan, kadın girişimciliği kıtada günden güne önem kazanıyor. Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) verilerine göre Afrika kadın girişimciliği noktasında son birkaç yılda en başarılı kıta oldu. Buna ek olarak kıta genelinde karar alma süreçlerinde kadınların görünürlüğü artıyor ve kadınların siyasetteki varlığı oldukça yüksek. Örneğin, Ruanda'da milletvekillerinin% 60'ından fazlası kadın. Akademik çalışmalar, yönetim kurullarında ve icra kurullarında kadınların oranının fazla olduğu firmaların finansal olarak daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Ülkemizin önde gelen şirketleri kadın yöneticilere üst düzey pozisyonlarda ve çeşitli kurullarda görevler sunuyor. Kimi araştırmalar üst düzey yöneticilerin% 26'ının kadınlardan oluştuğunu gösteriyor, bu oran Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Son olarak Türk iş kadınları, özellikle belirli sektörlerde Afrika’da önemli işler yapıyorlar.

“Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu” paneli Türk ve Afrikalı iş kadınlarını, iş dünyasının çehresini değiştirmedeki deneyimlerini konuşmak, bilgi ve birikimlerini dinlemek, işbirliği alanlarını ve kadınların yönetimde daha fazla yer almalarının nasıl teşvik edileceğini tartışmak üzere bir araya getirmeyi hedeflemektedir.