H.E. Recep Tayyip ERDOGAN

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Cumhurbaşkanı

Karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerimizi her alanda kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde geliştirmek istiyoruz. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun uzun soluklu bir beraberliğin dönüm noktalarından biri olmasını diliyorum.

Ruhsar PEKCAN

Sayın Ruhsar PEKCAN, T.C. Ticaret Bakanı

İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu ile Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki stratejik ekonomik işbirliği alanları değerlendirilecek. Bunun yanında birlikte inşa etmeyi, birlikte üretmeyi, birlikte üretilenleri satmayı ve karı paylaşmayı hedefleyen yeni ortaklıklar geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Victor HARISON

Sayın Victor HARISON, Afrika Birliği Ekonomik İşler Komiseri

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun amacı, Kovid-19’un ekonomik etkilerini hafifletmenin yanı sıra, Afrika ülkeleri ve Türkiye'deki mevcut fırsatları değerlendirmek ve işbirliğini teşvik etmek için Afrika'dan kamu kurumu temsilcilerinin, yatırımcıların, özel sektör temsilcilerinin ve finans kuruluşlarının her iki taraftaki yatırım ve iş fırsatlarını keşfetmeleri için bir platform sağlamaktır.

Nail OLPAK

Sayın Nail OLPAK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, Türkiye'nin Afrika ülkelerine verdiği değerin ve kıta ile ilişkilerini geliştirme ve derinleştirme çabalarının en somut ve önemli adımlarından biridir.

Konferans Başlangıcı
08 Ekim 2020

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Özel Sanal Yayın

08-09 Ekim 2020 | Sanal Platform

Tüm oturumlar için Türkçe, İngilizce ve Fransızca tercüme yapılacaktır.

Sponsorluk

İletişim

DEİK Afrika Bölge Direktörlüğü

Tel: +90 212 339 50 00 | Fax: +90 212 270 30 92
E-Posta: africa@deik.org.tr | Web: www.deik.org.tr