Genel Bakış

Genel Bakış

Neden TABEF

 • Afrika şu anda etkileyici bir büyüme, şehirleşme ve modernizasyon atağı içerisindedir. Doğal ve insan kaynakları oldukça fazla ve çok çeşitlidir.
 • Kıta’da geçtiğimiz son on yıl içerisinde büyüme oranı yüzde 5 olarak kaydedilmiş ve bu yükseliş trendinin önümüzde yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Dünya’da en hızlı büyüyen 10 ekonomiden 6’sı Afrika’da yer almaktadır.
 • Ekonomik tahminlerin gösterdiği sonuçlara göre Afrika 2050 yılı itibariyle 29 trilyon ABD Doları değerinde bir ekonomiye sahip olacaktır ki bu da ABD ve Avro bölgesinin 2012 yılındaki Gayri Safi Milli Hasılasının toplamından daha fazladır.
 • Kıta’da yaşayan insanların yüzde 70’i geçtiğimiz son on yıl içerisinde yüzde 4’ten daha fazla ortalama büyüme oranı sergileyen ülkelerde yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 34’ine denk gelen yaklaşık 313 milyon kişi orta sınıfta yer almaktadır.
 • Afrika ile dünyanın geri kalanı arasındaki ticaret hacmi 2000 yılından bu yana yüzde 200 artış göstermiştir.

Açılış Oturumu

 • Kamu sektörü ve öne çıkan bölgesel finansal ve kalkınma teşkilatları temsilcileri, Türkiye-Afrika arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olasılıkları tasvir edeceklerdir.

Tematik Oturum

 • Uluslararası Kurumların ve Kalkınma Bankalarının temsilcileri Proje Finansmanı fırsatlarını görüşeceklerdir.

İkili İş Toplantıları

 • Hem Afrika hem de Türkiye’den iş insanları yüz yüze görüşme fırsatı yakalayacaklar ve yeni iş bağlantıları geliştireceklerdir.
 • Yüksek-Seviyede Konferanslar ve Müzakereler
 • Yerinde Ziyaretler ve İncelemeler
 • Türk, bölgesel ve uluslararası ekonomik aktörler, yatırımcılar ve üreticiler gibi gelecekteki partnerleriniz ile doğrudan temas ve tesis ziyaretleri

Avantajlar

 • Şirketinizin ve projelerinizin, ürün ve hizmetlerinizin tanıtımı
 • Başlıca küresel ekonomik Türk Yatırımcılar ile ilişkilerin tesis edilmesi
 • Uluslararası Medya ve İş dünyasıyla yakın ilişkilerin kurulması
 • Ekonomik aktörler ile irtibatların geliştirilmesine yönelik benzersiz fırsatlar