Kayıt

TABEF SANAL PLATFORM KAYIT
Etkinlik ücretsiz olup her katılımcı için ayrı kayıt yapılması gerekmektedir.
Kayıt linkini tıkladıktan sonra açılan ekranda lütfen kayıt profilinizi seçiniz:
 • Private Sector – Özel Sektör
 • Public Sector – Kamu Sektörü
 • Press – Basın
 • Ministries – Bakanlıklar

Soldaki butondan kişi sayını belirten “1 seçip sol altta yer alan “Register butonunu tıklayarak kayıt formunu açınız.
First Name – Adı
Last Name – Soyadı
E-mail – E-posta
Confirm E-mail – Tekrar E-posta Yazınız

(Mobil aplikasyon ve daha sonra giriş yaparken kullanacağınız e-posta adresinizi giriniz)

Do you want to see the list of other attendees and their profiles on the official event app? – Etkinliğin mobil aplikasyonunda diğer katılımcıları ve profillerini görmek İstiyormusunuz?
 • Yes – Evet
 • No – Hayır

Gender - Cinsiyet
 • Male – Erkek
 • Female – Kadın

Cell Phone Number – Cep Telefonu
Work Phone Number – İş Telefonu
Country of Residence – İkamet Ettiği Ülke
Company / Organisation – Firma/Kuruluş
Position – Unvan (Firma/Kuruluştaki Unvanı)
Web
Profile – Firma/Kuruluş Profili
Agent – Temsilci
Contractor – Müteahit
Distributor – Distribitör
Exporter – İhracatçı
Foreign Trader – Dış Ticaret
Importer – İthalatçı
Investor – Yatırımcı
Manufacturer – Üretici
NGO – STK
Public/Government Body – Kamu
Research/Academic Organization – Araştırma Kuruluşu, Akademisyen
Retailer – Perakende
Service Provider – Hizmet Sağlayıcı
Supplier – Tedarikçi
Wholesaler – Toptancı
Trade/Industrial /Sectoral Organization – Birlikler & Sektörel Kuruluşlar
Chambers – Ticaret & Sanayi Odaları
Other (Please specify) – Diğer (Belirtiniz)

Sector – Sektörünüzü listeden seçiniz (Çoklu seçim mümkündür)
 • Agro Industry – Tarım Sanayi
 • Automotive Industry – Otomotiv Endüstrisi
 • Banking – Bankacılık
 • Building & Infrastructure – İnşaat ve Altyapı
 • Consulting & Engineering Services – Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
 • Education, Employment & Training – Eğitim, İstihdam ve Formasyon
 • Energy & Environment – Enerji ve Çevre
 • Financial Services – Finansal Hizmetler
 • Food & Beverage – Yiyecek ve İçecek
 • Furniture – Mobilya
 • Health – Sağlık
 • Industrial Equipment – Endüstriyel Ekipman
 • Innovation & IT – İnovasyon ve BT
 • Institutions & Governments – Kurumlar ve Hükümetler
 • Insurance – Sigorta
 • Iron & Steel – Demir Çelik
 • Machinery & Equipment – Makine ve Ekipmanları
 • Manufacturing Sector – Üretim Sektörü
 • Media & Communication – Medya ve İletişim
 • Mines – Madencilik
 • Telecommunication – Telekomünikasyon
 • Textile & Apparel – Tekstil ve Konfeksiyon
 • Tourism & Leisure – Turizm ve Eğlence
 • Trade & Distribution – Ticaret ve Dağıtım
 • Transport & Logistics – Nakliye ve Lojistik
 • Other (Please specify) – Diğer (Belirtiniz)

Brief Description of Goods and/or Services – Hizmet ve Ürünlere ilişkin tanıtım (120 karakter)

Please precise your networking request – Firmalar ile bağlantı kurma sebebiniz (çoklu seçim mümkündür)
 • Importing – İthalat
 • Exporting – İhracat
 • Re Salling – Satış
 • Trading – Ticaret
 • Contracting – Taahhüt
 • Service Providing – Hizmet Sağlama
 • Joint Venture – Ortak girişim
 • Partnership – Ortaklık
 • Becoming Distributor – Distribütör Olmak
 • Investing – Yatırım
 • Franchising – Bayilik
 • Market Research – Pazar araştırması
 • Seeking Finance – Finansman Bulmak
 • Project Development – Proje Geliştirme
 • Research & Education – Araştırma ve Eğitim
 • Meeting with Turkish Organisations & Ministries – Türk Kuruluşları ve Bakanlıklar ile Görüşme
 • Meeting with African Organisations & Ministries – Afrika Kuruluşları ve Bakanlıkları ile Görüşme
 • Know How Sharing – Deneyim Paylaşımı

Turnover 2019 (Sales in USD) – 2019 Yılı Cironuz (ABD Doları)
 • Not Significant – Belirtilmemiş
 • < 5 Million USD – 5 Milyondan Az
 • From 5 to 10 Million USD – 5-10 Milyon Arası
 • From 10 to 50 Million USD – 10-50 Milyon Arası
 • From 50 to 100 Million USD – 50-100 Milyon Arası
 • +100 Million USD – 100 Milyondan Fazla

Precise Your Turnover in USD – Cironuzu Tam Rakam Olarak Belirtiniz. (ABD Doları)

Where did you first hear about the Forum? – Etkinlikten nasıl haberdar oldunuz.
 • The Forum Announcement – Etkinlik Duyurusu
 • Outreach from Turkey Africa Business Councils – Türkiye-Afrika İş Konseyleri
 • Outreach from Event Partner or Sponsor – Forum Ortakları/Sponsorlardan
 • Outreach from Organisations – Kurumlardan
 • Word of Mouth – Konuşma Esnasında
 • Referral from Forum Speakers – Konuşmacılardan
 • Linkedin – Linkedin
 • Twitter – Twitter
 • TV/Radio/Press – Televizyon/Radyo/Gazete

Have you ever been to Turkey? – Daha önce hiç Türkiye'de bulundunuz mu? (Afrika ülkelerinden katılımcılar için)

Do you have any local contacts or representatives in Turkey? – Türkiye'de hiç yerel temsilci yahut ortağınız var mı? (Afrika ülkelerinden katılımcılar için)

Have you ever been to Africa? – Daha önce hiç Afrika'da bulundunuz mu? (Türk katılımcılar için)

Do you have any local contacts or representatives in Africa? – Arika'da hiç yerel temsilci yahut ortağınız var mı? (Türk katılımcılar için)

Spoken Language(s) – Konuştuğunuz Diller (çoklu seçim mümkündür)
 • Turkish – Türkçe
 • English – İngilizce
 • French – Fransızca
 • Arabic – Arapça
 • Portuguese – Portekizce

Do you have an alternate person to contact? – İrtibat Kişisi
 • First name of the alternate person – Ad
 • Last name of the alternate person – Soyad
 • Email of the alternate person – E-posta
 • Phone number of the alternate person – İş Telefonu
 • Mobile phone number of the alternate person – Cep Telefonu
 • Gender of the alternate person – Cinsiyet

Tüm soruları yanıtladıktan sonra formu kaydetmek için lütfen soldaki “Submit butonunu tıklayınız.Ekranda çıkan pencereye tıklayarak IOS & Android mobil aplikasyonu indirebilirsiniz.

Kayıt olduğunuz e-posta adresiniz ile platforma tekrar giriş yapıp bilgilerinizi güncelleyebilir, program güncellemelerin takip edip diğer katılımcılarla görüşme ayarlayabilirsiniz.