Ülke Sunumları

Panel I – “Afrika’nın Uluslararası Tekstil Ticaretinde Değişen Yapısı ve Türkiye’nin Potansiyel İşbirliği

Türk giyim ve ev tekstili endüstrileri, son yirmi yılda dünya giyim ve ev tekstili pazarlarında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'de ise, giyim sektörü otomotiv sektörünün ardından % 12,4'lük payla (2017 yılında 17 milyar $ ihracat) ikinci en büyük sektördür. Giyim ve tekstil endüstrisi büyük ölçüde pamuk ve iç pazara dayalı olup, Türkiye'yi dünyanın en büyük üçüncü pamuk ithalatçısı yapan talebi tamamen karşılamamaktadır. Bu arada, dünya pazarında işlem gören pamuğun yaklaşık% 8'i, büyük ABD pazarına yapılan ihracatın gümrüksüz erişiminden dolayı rekabet avantajı ile çok daha fazla ekim kapasitesine sahip olan Sahra-altı Afrika'da hasat edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye bu yüzdeyi artırmak ve karşılıklı fayda sağlamak için teknoloji ve mesleki eğitim sağlayabilir. Forum programı kapsamında, “Afrika'nın uluslararası tekstil ticaretinin değişen yapısı ve Türkiye’nin potansiyel işbirliğinin konumu” konusu, tekstil sektöründeki yatırım ve ortak girişimleri teşvik etmek için ana konuşmacılar tarafından tartışılacaktır.

Panel II - “Gelecek 10 yılda turizm Afrika'nın geleceği: Türk otel zincirleri tarafından altyapı, yatırım ve teknoloji ve yönetim”

Türkiye, 2016 yılında UNWTO'ya göre dünyanın en popüler 10. turizm bölgesi olmuştur. 2017 yılında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 38,6 milyon olmuştur. Şu anda 165 otel zinciri ve grubu Türkiye'de 824 otel ve bu otellerden yüzde 82'si yerli sermayedir. Aynı zamanda küresel sürdürülebilir turizm standartlarına sahip birçok Türk otel zinciri bulunmaktadır. Bu arada, Afrika'daki otel arzı, markasız kalmaktadır ve kaliteli konaklama yetersizliği mevcuttur. Bugün Afrika'yı ziyaret eden 100 milyon kişinin sayısının, 2027 yılına kadar 150 milyona ulaşması beklenmektedir. Ayrıca, bugün Afrika’nın bir milyar insanının şehirlerde yaşayan% 42’si ve tüketici ve iş satın alma gücü sürekli olarak artmaktadır. Bu bağlamda, Türk otel yatırımcıları bu yüksek konaklama ihtiyacını karşılayabilir ve otelcilik hizmetlerinin yanı sıra mesleki eğitim sunabilirler. Ayrıca, Türk müteahhitlik şirketleri Afrika'da turizm altyapısı için mühendislik ve inşaat hizmetleri de sunabilir. Forum programında, “Gelecek 10 yılda Afrika Turizminin geleceği: Türk otel zincirleri tarafından altyapı, yatırım ve teknoloji ve yönetim” konusu, yeni yatırım alanlarını ve küresel markalaşmayı teşvik etmek için sektörlerdeki önemli konuşmacılar tarafından tartışılacaktır.

Panel III - “Türkiye ile Afrika arasında İnşaat, Altyapı ve Enerji Üzerindeki İşbirliği”

Sürdürülebilir kalkınma, sağlık, elektrik, eğitim, meslekler ve pazarlara eişimi sağlayabilecek ulusal ve bölgesel iyi işleyen ve iyi donanımlı altyapıyı gerektirmektedir. Ekonomik büyümeyi desteklemek için projeler ve stratejiler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. 2017 yılında Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 müteahhidi başlıklı listede Türkiye, üst üste 10 yıl boyunca kendi ülkelerinin dışında dünyanın en büyük projelerini gerçekleştiren müteahhit firmalarının sayısı açısından ikinci sırada yer aldı. Kamu-özel ortaklık(Public–private partnership) projeleriyle uğraşan Türk müteahhitler de Afrika'nın en büyük müteahhitleri arasındadır. Türk müteahhitlerinin uluslararası ticaret hacmi içinde Afrika ülkelerinin payı yüzde 21 civarındadır (Kuzey Afrika'nın payı % 19'dur). Şimdiye kadar Türk müteahhitleri, kıtada, 55 milyar dolar değerinde 1.150 projeyi üstlenmiştir. Bu arada, Afrika'daki hızlı kentleşme konut, altyapı ve elektrik alanlarında acil bir ihtiyaç yaratmaktadır. 2017 yılında, Afrika'da, ulaştırma sektörüne % 36, emlağa % 22,4, enerjiye % 19,1 ve nakliye ve limanlara % 7,9 oranında olmak üzere, 50 milyon USD veya üstü değerindeki en yüksek proje sayısına ulaşılmıştır (307 milyar ABD Doları tutarında 303 proje). Öte yandan, bu projelerin çoğu maliyet aşımına uğramaktadır. Bu bağlamda, Türk müteahhitleri ve enerji şirketleri, projelerini belirlenen bütçeyi aşmayacak şekilde ve zamanında tamamlamakla birlikte, karmaşık inşaat projeleri için bilgi odaklı çözümler sunabilirler denebilir. Forum programı kapsamında, “Türkiye ile Afrika arasındaki İnşaat, Altyapı ve Enerji Üzerindeki İşbirliği” konusu, şirket yöneticileri ve ilgili kurumların temsilcileri tarafından fırsatları ve büyük kamu-özel ortaklık projelerini finansal enstrümanlarıyla birlikte tanıtmak amacıyla tartışılacaktır.

Panel IV - “Afrika'da Ticaret ve Yatırımın Finansmanı”

Artan yatırım ve sanayileşme, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme, iş yaratma ve yoksulluğun azaltılması potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olacaktır. Yatırım ve altyapı arasındaki ilişki çift yönlüdür (birbirlerini karşılıklı olarak geliştirir anlamında). Ayrıca, karşılıklı ticareti, ortak girişimleri ve yatırımları teşvik etmek için, teşviklerle ticaret ve yatırım finansmanı sağlamak için farklı araçlar oluşturmak gerekmektedir. Etkin finansman yaklaşımlarının ve teşviklerin belirlenmesi, altyapı projeleri için mevcut finansman seçeneklerini daha düşük maliyetle arttırabilir. Ticari bilgi boşluklarını doldurmak da daha fazla ticari fırsat yaratmak için önemlidir. Bu bağlamda, bu panel paydaşlarla (politikacılar, kalkınma ortakları ve yatırımcılar) Afrika'daki projeleri finanse etmek için yeni yaklaşımlar geliştirmeye yönelik bilinçli diyaloğu teşvik edecektir. “Afrika'da Ticaret ve Yatırımın Finansmanı” üzerine odaklanan panel, hizmetlerini ve finansman çözümlerini tanıtmak için Afrika Kalkınma Bankası, Afreximbank, Türk Eximbank ve diğer finans kurumlarının temsilcilerini toplayacak.

Panel V - “Afrika’nın Entegrasyon Çabaları ve Türk İş İnsanları için Pazar Fırsatları”

Bahse konu oturumda, Afrika'daki kamu-özel ortaklık projelerini başarıyla tamamlayan ve çeşitli sektörlerde Afrika ülkelerine yatırım yapan Türk şirket yöneticileri, Afrika'ya yatırım yapmanın öncelikleri, zorlukları ve fırsatları hakkındaki deneyimlerini paylaşacaklar. Ayrıca, Türkiye ile yüksek ticaret hacmi olan Afrika şirketleri de kendi deneyimlerini paylaşacaktır.