İletişim

Resmi Heyetler:

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Afrika Ülkeleri Dairesi

Tel: +90 312 204 90 86 | Fax: +90 312 204 86 34
E-Posta: africa@ticaret.gov.tr | Web: www.ticaret.gov.tr

İş Heyetleri:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Tel: +90 212 339 50 61/51/32 | Fax: +90 212 270 30 92
E-Posta: africa@deik.org.tr | Web: www.deik.org.tr

Forum Yeri ve Tarih:

İstanbul Lütfi Kırdar ICEC
Yer : Harbiye / Istanbul / Turkey

Tarih : 10 - 11 October 2018
Harita: Google Location