Katılımcı Profili

Katılımcı Profili

 • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ve Afrika Ülkeleri Bakanları (Ticaret, Yatırım, Ekonomi ve Maliye)
 • Uluslararası Teşkilatlar ve Afrika Bölgesel Ekonomik Toplulukları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
 • Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Türkiye ve Afrika’daki İş Konseyleri, Dernekleri, Meslek Kuruluşları ve Girişimciler
 • Türkiye’deki Diplomatik Misyonlar
 • Türkiye ve Afrika’dan Kitlesel Medya Kuruluşları

Türk ve Afrikalı Yatırımcılar

 • Halihazırda mevcut fırsatların görüşülmesi
 • Türk kamu ve özel işletmeciler ile ilişkilerin tesis edilmesi
 • Uzmanlık ve işinizin tanıtılması
 • Türk yöneticiler ve ekonomik aktörlerle bir araya gelinmesi
 • Türk ve Afrikalı medyaya öncelikli erişim sağlanması

Hizmet Sağlayıcılar

 • İş faaliyetleri, uzmanlık ve bilgi ve deneyimlerin tanıtılması
 • Potansiyel müşteri ağınızın geliştirilmesi
 • Doğrudan ticari ve medya avantajları elde edilmesi